Perfect Scorers in the SAT Subject Tests

S. No. Name Total
(out of 2400)
(PCM)
1. Aayush Sharma 2400
2. Abhipray Sahoo 2400
3. Abhishek Gupta 2400
4. Abhishek YVS 2400
5. Adithya Vignesh 2400
6. Aditya N Prasad 2400
7. Afzalul Haque 2400
8. Ajil Jalal 2400
9. Amar Ravi 2400
10. Anirudh Joshi 2400
11. Anshul Agrawal 2400
12. Anshuman Swain 2400
13. Anurag G 2400
14. Arpit Brij Gupta 2400
15. Arul Prakash 2400
16. Ganesh Ajjanagadde 2400
17. Garvit Pahal 2400
18. Ishani Srivastava 2400
19. Kunal Baran Maiti 2400
20. Manu Garg 2400
21. Naman Jain 2400
22. Nishant Toshniwal 2400
23. Pratyush Mishra 2400
24. Ritesh T 2400
25. Royal Jain 2400
26. S Chockalingam 2400
27. S. Praharsh 2400
28. S.Vivek 2400
29. Saahiti CH 2400
30. Shankar Suresh 2400
31. Shantanu Tiwari 2400
32. Shikara Reddy 2400
33. Shreya Vardhan 2400
34. Shreyas Harish 2400
35. Srikar Vardaraj 2400
36. Subhodeep Mitra 2400
37. Vibhor Khurana 2400
38. Vinod Subrahmanyam 2400
39. Yashaditya Khandelwal 2400

Perfect Scorers in Advanced Placement

Student Name State PHY-B CHEM CALCULUS
Sandeep Venkat Andhra Pradesh 5 5 5
Aniruddha Joshi Karnataka 5 5 5
Sudanshu Nath Mishra Karnataka 5 5 5
Shubham GoeL New Delhi 5 5 5
Shreya Vardhan New Delhi 5 5 5
Mannu Garg New Delhi 5 5 5
Kunal Baran Maiti New Delhi 5 5 5
Abhinav New Delhi 5 5 5
Navneesh Vashisth New Delhi 5 5 5
H D Vaishali Tamil Nadu 5 5 5
Shees Tamil Nadu 5 5 5
Abhishek Gupta Uttar Pradesh 5 5 5